Sede electrónica

Fecha Importe Beneficiario/a Bases reguladores
2021-12-30626.04Q5855071F ESCOLA EL GARROFER
2021-12-30660.00Q5855499I INSTITUT DE SALES
2021-12-30530.00G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2021-12-30430.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2021-12-30789.49S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2021-12-30250.00G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2021-12-30997.26Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2021-12-30676.13S0800481D ESCOLA ENXANETA
2021-12-301140.00S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2021-12-301090.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2021-12-30270.00Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2021-12-301210.00Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2021-12-301080.00Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2021-12-30701.17R0800951F COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS SAGRADA FAMI
2021-12-30676.13R5800434B COLEGIO SANT GABRIEL
2021-12-30601.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2021-12-301250.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2021-12-30800.00G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2021-12-30801.34S0800588F INSTITUT VILADECANS VI
2021-12-301080.36S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2021-12-30550.00S0800452E EOI DE VILADECANS
2021-12-30623.28Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2021-12-30650.00G58773292 ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES INSTITUT BATXILLERAT
2021-12-30976.62Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2021-12-301121.91Q5855071F ESCOLA EL GARROFER
2021-12-30730.00G58694712 APA DEL COL NAL CAN PALMER
2021-12-30914.16S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2021-12-30498.63Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2021-12-301163.47Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2021-12-30750.00G58190844 AMPA CEIP ANGELA ROCA DE VILADECANS
2021-12-301220.00Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2021-12-301080.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2021-12-301330.00Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2021-12-30826.38Q5855499I INSTITUT DE SALES
2021-12-30826.38S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2021-12-30750.00S0800588F INSTITUT VILADECANS VI
2021-12-301020.00Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2021-12-30480.00G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2021-12-30726.21Q5856341B INSTITUT MIRAMAR
2021-12-30640.00G61474375 A DE L'AMPA L'IN JOSEP MESTRE I BUSQUETS
2021-12-30901.49S0800014C INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
2021-12-30470.00Q5856341B INSTITUT MIRAMAR
2021-12-30872.60Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2021-12-30876.46Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2021-12-30410.00G64362197 AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MARINA
2021-12-30651.09Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2021-12-301329.69Q5855499I INSTITUT DE SALES
2021-12-30955.70S0800481D ESCOLA ENXANETA
2021-12-30525.88S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2021-12-30500.83B66564683 ESCOLA GOAR SL
2021-12-301246.57Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2021-12-301420.00G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2021-12-30851.42S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2021-12-30570.00G67060418 AMPA DE L'INSTITUT VILADECANS VI
2021-12-30801.34Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2021-12-30390.00S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2021-12-301460.00S0800481D ESCOLA ENXANETA
2021-12-30280.00G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2021-12-30830.00Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2021-12-30676.13F08599201 TEIDE SCCL
2021-12-30550.92Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2021-12-30626.04Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2021-12-30601.00Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2021-12-30706.39Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2021-12-30630.00G63641690 ASSOCIACIO DE MARES I PARES DE L'ESCOLA BRESSOL LA MUNTANYETA
2021-12-30500.00S0800064H CFA EDELIA HERNANDEZ
2021-12-30700.00G63565808 ASS.MARES I PARES L'ESCOLA LA GINESTA
2021-12-30430.00G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2021-12-27800.00G59817601 U D VILADECANS
2021-12-27599.00G58990953 AGRUPAMENT CORAL LA LIRA DE VILADECANS
2021-12-27800.00G63836266 ASSOC FAMILIARS CTRE OCUPACIONAL CAVIGA
2021-12-27659.30G59056267 ASOC PENSIONISTAS Y JUBILADOS MONTSERRATINA
2021-12-27800.00G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2021-12-27800.00G08869885 ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE VILADECANS BARCELONA
2021-12-27199.00G58605619 CLUB NATACIO VILADECANS
2021-12-27671.90G58190844 AMPA CEIP ANGELA ROCA DE VILADECANS
2021-12-27800.00G58542457 CB VILADECANS
2021-12-27800.00G58621152 ASOC DE VECINOS DEL POLIGONO HOSPITAL DE VILADE
2021-12-27779.80G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2021-12-27424.00G59056267 ASOC PENSIONISTAS Y JUBILADOS MONTSERRATINA
2021-12-27229.90G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2021-12-27800.00G63713929 ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE CAN PASTERA
2021-12-27800.00G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2021-12-27800.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2021-12-27668.14G08931974 MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA
2021-12-27800.00R0801973I CARITAS DIOCESANA ST FELIU LLOB
2021-12-27300.00G61388567 ASSOCIACIO COR SOM I SEREM DE VILADECANS
2021-12-27300.00G60766102 FEDERACION ASOC DE VECINOS VILADECANS
2021-12-27800.00G60780129 ASOC DE VECINOS ALBARROSA DE VILADECANS
2021-12-27799.57G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2021-12-27468.95G60766102 FEDERACION ASOC DE VECINOS VILADECANS
2021-12-27766.94G59570481 FAPA VILADECANS
2021-12-27400.00G59852756 ASOC PRO DISMINUIDOS PSIQUICOS Y FISICOS DE VILADE
2021-12-27800.00G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2021-12-27599.00G58621152 ASOC DE VECINOS DEL POLIGONO HOSPITAL DE VILADE
2021-12-27800.00G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2021-12-27316.87G65443889 AMPA ESCOLA BRESSOL LA PINEDA
2021-12-27617.69G64068844 ASOC DE JUBILADOS BARRIO DE SALES DE VIL
2021-12-27400.00G58990953 AGRUPAMENT CORAL LA LIRA DE VILADECANS
2021-12-27770.99G61388567 ASSOCIACIO COR SOM I SEREM DE VILADECANS
2021-12-27800.00G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2021-12-27667.00G59852756 ASOC PRO DISMINUIDOS PSIQUICOS Y FISICOS DE VILADE
2021-12-213000.00Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2021-12-214875.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2021-12-211980.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2021-12-212024.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2021-12-212400.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2021-12-21450.00Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2021-12-213000.00Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2021-12-14900.00****5664* AC
2021-11-303390.00G59817601 U D VILADECANS
2021-11-302370.00G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2021-11-303880.00G58295916 ASS DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP
2021-11-302464.57G61226171 CLUB UNION DEPORTIVA SECTOR MONTSERRATINA DE VILAD
2021-11-302480.00G58886086 A.P.A.DEL COLEGIO PUBLICO HERMANOS AMAT TARGA DE
2021-11-301810.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2021-11-301310.00G65499154 VILADECANS TRIATLO
2021-11-301790.00B66564683 ESCOLA GOAR SL
2021-11-301720.00G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2021-11-303270.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2021-11-306410.00G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2021-11-303900.00G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2021-11-30440.00G63806343 CLUB BADMINTON VILADECANS
2021-11-303080.00G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2021-11-303680.00G58239823 APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS
2021-11-305220.00G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2021-11-302750.00G58542457 CB VILADECANS
2021-11-302040.00G67192831 MAGIC VOLEI VILADECANS
2021-11-29900.00****1579* CF
2021-11-29900.00***4919** GBP
2021-11-29900.00***1758** BTB
2021-11-29900.00****8493* MU
2021-11-29900.00***4589** MSG
2021-11-29900.00***7917** JAGG
2021-11-29900.00****5570* AT
2021-11-29900.00B67442244 BCOF GLOBAL SERVICES S.L.
2021-11-29900.00****6216* HJ
2021-11-29900.00****6994* GW
2021-11-29900.00****7100* WL
2021-11-29900.00B02413367 LADRIMANCHA SL
2021-11-29900.00B67429050 RESTAURACION SUYUE SOCIEDAD LIMITADA
2021-11-29900.00****0533* XZ
2021-11-29900.00****9395* MBPS
2021-11-29900.00***1481** JMHM
2021-11-29900.00***0420** RCF
2021-11-29900.00***4533** MAM
2021-11-29900.00***6410** JCGO
2021-11-29900.00***1704** DGM
2021-11-17570.99B60529716 NOU SERVEI DEL BAIX LLOBREGAT SL
2021-11-09700.00***0106** FSLG
2021-11-09271.47***8592** MCLH
2021-11-09700.00***3109** AMD
2021-11-08413.22B55619001 TANDEM SOLUCIONES LOGISTICAS
2021-11-08700.00B67434605 ONAGRIN ALIMENT SOCIEDAD LIMITADA
2021-11-08700.00B63014120 ASSESSORIA ORBA SL
2021-11-08700.00B64247760 NECEN OZONO SL
2021-11-05700.00***1211** IPP
2021-11-04103.29****6042* HORS
2021-11-04266.26***2089** MVB
2021-11-04700.00B61950937 AUTOESCOLES MADERO SL
2021-11-04700.00B05469267 BAIX ORGANIC BO SL
2021-11-0428.15***1650** JGT
2021-11-04550.00***8846** SGP
2021-11-04700.00***1211** IPP
2021-10-29700.00F66142936 ELS NOU RALS SCCL
2021-10-21900.00***9541** MHSM
2021-10-21900.00B01785609 PAKI BROTHERS 2020 SL
2021-10-21900.00J67486142 WARIACH Y SANDHU SCP
2021-10-21900.00***5642** JAP
2021-10-21900.00***9991** AMDV
2021-10-21900.00***1152** JGV
2021-10-21900.00***0166** CMS
2021-10-21900.00****2764* BC
2021-10-21900.00***0409** AMGR
2021-10-21900.00****6973* BEA
2021-10-21900.00***9234** REAA
2021-10-21900.00****1570* XZ
2021-10-21900.00B65362998 LA OFICINA DE VILADECANS S.L.
2021-10-21900.00***0380** MDCLM
2021-10-21900.00***0555** AMV
2021-10-21900.00***0786** DHP
2021-10-21900.00****7307* AM
2021-10-21900.00***0620** JLRR
2021-10-21900.00****4596* HA
2021-10-21900.00****7063* YW.
2021-10-21900.00****9108* JH
2021-10-21900.00***9134** FJR
2021-10-21900.00***5393** ETA
2021-10-21900.00****8034* WZ
2021-10-21900.00***5828** MLF
2021-10-21900.00***0106** FSLG
2021-10-21900.00***0148** JGG
2021-10-21900.00****4295* ML
2021-10-21900.00***3860** CBM
2021-10-21900.00***9719** RJBV
2021-10-18990.00G67103689 ASOC DEPORTIVA RAYO VILADECANS
2021-10-1826638.85G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2021-10-186000.00G67192831 MAGIC VOLEI VILADECANS
2021-10-181500.00G08981706 CLUB BEISBOL VILADECANS
2021-10-1812413.07G64295363 CLUB RITMICA VILADECANS
2021-10-1842378.00G59817601 U D VILADECANS
2021-10-185705.18G59781872 CLUB ATLETISME VILADECANS
2021-10-1811899.07G67026120 CLUB ESPORTIU ATHLETIC TORREROJA-VILADECANS
2021-10-185837.46G64253032 CLUB PATÍ VILADECANS
2021-10-1824568.90G58542457 CB VILADECANS
2021-10-188568.49G59981563 CLUB DE VOLEIBOL DE VILADECANS
2021-10-184367.64G63806343 CLUB BADMINTON VILADECANS
2021-10-184498.86G65621443 CLUB RITMICA LA UNIO
2021-10-182700.00G66743105 CLUB ESPORTIU VILARITMICA DREAMS
2021-10-181550.00G58252586 AGRUPACION DE PESCADORES DEP VILADECANS
2021-10-1819929.83G61226171 CLUB UNION DEPORTIVA SECTOR MONTSERRATINA DE VILAD
2021-10-186000.00G65584021 CLUB DE FUTBOL SALES VILADECANS
2021-10-18490.97G63043509 CLUB DE BITLLES VILADECANS
2021-10-183478.66G65499154 VILADECANS TRIATLO
2021-10-189279.76G58605619 CLUB NATACIO VILADECANS
2021-10-184937.36G60652880 RUGBY SALES VILADECANS
2021-10-15900.00****2161* AW
2021-10-15900.00***3069** APE
2021-10-15900.00***9902** XXLZ
2021-10-15900.00***3389** MCOM
2021-10-15900.00***0341** AGR
2021-10-15900.00****3516* XY
2021-10-11900.00***0233** MCR
2021-10-11900.00B63405021 FRAPE TAPAS SL
2021-10-11900.00B63465256 LUIS ZAFRA Y ALICIA RODRIGUEZ SL
2021-10-11900.00***0203** HSS
2021-10-11900.00****3461* DF
2021-10-11900.00B62253216 SANTACREU 2000 SL
2021-10-11900.00****2284* LW
2021-10-11900.00***0247** LVA
2021-10-11900.00***1487** MOM
2021-10-11900.00****0802* JAFH
2021-10-11900.00***1424** IGE
2021-10-11900.00***1610** LPD
2021-10-11900.00****8454* WP
2021-10-11900.00***9931** JDS
2021-10-11900.00****0241* LQ
2021-10-11900.00****8163* OH
2021-10-11900.00****8664* SP
2021-10-11900.00****2814* JZ
2021-10-11900.00****7145* XX
2021-10-11900.00****5109* JJ
2021-10-11900.00B66315284 TITO&ALE SL
2021-10-11900.00B66975384 RUCABAR 17 SL
2021-10-11900.00****2873* HG
2021-10-11900.00****7370* NSS
2021-10-11900.00****7718* XG
2021-10-11900.00***1760** MTVF
2021-10-11900.00***0907** MLNG
2021-10-11900.00****9899* LNEM
2021-10-11900.00***0216** PABT
2021-10-11900.00***1679** CVA
2021-10-11900.00****4598* GL
2021-10-11900.00B59986547 QUATTRO BAR VILADECANS SL
2021-06-3035000.00G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
2021-02-17360.00S0800452E EOI DE VILADECANS
2021-02-171125.00Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2021-02-17555.00S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2021-02-17939.83G58190844 AMPA CEIP ANGELA ROCA DE VILADECANS
2021-02-171975.00Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2021-02-17555.00G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2021-02-17719.49Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2021-02-171230.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2021-02-171025.00G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2021-02-17635.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2021-02-17485.00S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2021-02-17655.00S0800014C INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
2021-02-17830.00Q5855499I INSTITUT DE SALES
2021-02-17415.00G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2021-02-17895.00G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2021-02-171095.00S0800481D ESCOLA ENXANETA
2021-02-17670.00G67060418 AMPA DE L'INSTITUT VILADECANS VI
2021-02-171165.00Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2021-02-17435.00G58239823 APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS
2021-02-17705.00S0800064H CFA EDELIA HERNANDEZ
2021-02-17720.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2021-02-17515.00Q5856341B INSTITUT MIRAMAR
2021-02-17685.00Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2021-02-171260.00Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2021-02-17925.00S0800588F INSTITUT VILADECANS VI
2021-02-17745.00G58590076 ASSO DE MARES I PARES D'ALUMNES IES DE SALES
2021-02-17670.00G63565808 ASS.MARES I PARES L'ESCOLA LA GINESTA
2021-02-17600.00G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2021-02-17485.00S0800544I INSTITUT DE VILADECANS
2021-02-17840.00G61474375 A DE L'AMPA L'IN JOSEP MESTRE I BUSQUETS
2021-02-17315.00G58773292 ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES INSTITUT BATXILLERAT
2021-02-171290.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2021-02-17500.68G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2021-02-17465.00G64362197 AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MARINA
2021-02-1057000.00Q0801183E CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILADECANS
2021-01-288000.00G64636848 GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-VILADECANS
2021-01-2821500.00V66514423 CANDIDATURA DE PROGRES
2021-01-283500.00V67472266 VILADECANS EN COMU EN COMU GUANYEM
2021-01-285000.00V67474668 PODEMOS VILADECANS
2021-01-289500.00V66591744 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
2020-12-30650.41***1867** AMM
2020-12-30276.31***1386** CSG
2020-12-30806.77***2938** VAG
2020-12-30800.00***3472** NGA
2020-12-30630.08***3344** JCL
2020-12-30800.00***1960** AMA
2020-12-30406.50***7917** JCCR
2020-12-23964.08S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2020-12-23600.00G63836266 ASSOC FAMILIARS CTRE OCUPACIONAL CAVIGA
2020-12-23907.37Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2020-12-23538.75Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2020-12-23822.31S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2020-12-23700.00Q5855071F ESCOLA EL GARROFER
2020-12-23935.73S0800588F INSTITUT VILADECANS VI
2020-12-23737.24R5800434B COLEGIO SANT GABRIEL
2020-12-232960.04G61482253 FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMENCIE
2020-12-23822.31S0800544I INSTITUT DE VILADECANS
2020-12-23538.75B66564683 ESCOLA GOAR SL
2020-12-23907.37Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2020-12-23992.40Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2020-12-231000.00S0800014C INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
2020-12-23992.44R0800951F COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS SAGRADA FAMI
2020-12-23595.46Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2020-12-23761.82Q5855499I INSTITUT DE SALES
2020-12-23964.08Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2020-12-23907.37S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2020-12-23879.02S0800481D ESCOLA ENXANETA
2020-12-23708.78F08599201 TEIDE SCCL
2020-12-22450.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2020-12-22773.14S0800544I INSTITUT DE VILADECANS
2020-12-22600.00G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2020-12-22600.00G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2020-12-22840.00G58990953 AGRUPAMENT CORAL LA LIRA DE VILADECANS
2020-12-22600.00G58239823 APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS
2020-12-22666.40G66376252 ASSOC PROTECTORA D´ANIMALS HUELLACANINA
2020-12-22600.00G58295916 ASS DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP
2020-12-221000.00G59824367 CENTRO CULTURAL ANDALUZ PEÑA BETICA GAVA VILADECAN
2020-12-221054.29Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2020-12-22600.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2020-12-22847.50G61652897 FEDERACION ANDALUZA DE COMUNIDADES
2020-12-222280.00G66577032 ASS COORD. VILADECANS CONTRA EL CÀNCER
2020-12-22600.00G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2020-12-22450.00G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2020-12-22890.91G61388567 ASSOCIACIO COR SOM I SEREM DE VILADECANS
2020-12-22562.29Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2020-12-22667.71Q5855071F ESCOLA EL GARROFER
2020-12-222775.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2020-12-22773.14S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2020-12-22925.50G63566798 CENTRO CULTURAL ANDALUZ RAICES DE ANDAL
2020-12-22600.00G66743105 CLUB ESPORTIU VILARITMICA DREAMS
2020-12-223000.00Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2020-12-22834.00G66485418 ASSOC. JMV LINE DANCE
2020-12-221230.00Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2020-12-22773.14S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2020-12-22878.57S0800481D ESCOLA ENXANETA
2020-12-22600.00G67394866 ASSOCIACIO DE PERCUSSIO SANKOFA
2020-12-22600.00G58886086 A.P.A.DEL COLEGIO PUBLICO HERMANOS AMAT TARGA DE
2020-12-22984.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2020-12-221124.57Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2020-12-221166.20G63448799 ASSOCIACIO ASPERGER DE CATALUNYA
2020-12-22600.00G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2020-12-22600.00G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2020-12-221250.00G58031832 CASA DE ARAGON DE GAVA VILADECANS Y CASTELLDEFELS
2020-12-221493.34G63566798 CENTRO CULTURAL ANDALUZ RAICES DE ANDAL
2020-12-22450.00G58190844 AMPA CEIP ANGELA ROCA DE VILADECANS
2020-12-221169.81G59374025 CENTRO CULTURAL RECREATIVO ANDALUZ SIERRA-NORTE
2020-12-222625.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2020-12-223000.00Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2020-12-22702.86Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2020-12-221300.29Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2020-12-22843.43Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2020-12-22600.00G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2020-12-221980.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2020-12-221405.71Q5855499I INSTITUT DE SALES
2020-12-213490.43G08931974 MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA
2020-12-213320.63G08931974 MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA
2020-12-21934.81G08983199 ESCOLTES CATALANS
2020-12-18542.60G59374025 CENTRO CULTURAL RECREATIVO ANDALUZ SIERRA-NORTE
2020-12-18921.07G63448799 ASSOCIACIO ASPERGER DE CATALUNYA
2020-12-18749.99G58886086 A.P.A.DEL COLEGIO PUBLICO HERMANOS AMAT TARGA DE
2020-12-182895.28G65621443 CLUB RITMICA LA UNIO
2020-12-181531.77G66743105 CLUB ESPORTIU VILARITMICA DREAMS
2020-12-18156.74G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2020-12-18759.14G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2020-12-18425.77G58886086 A.P.A.DEL COLEGIO PUBLICO HERMANOS AMAT TARGA DE
2020-12-1879.10G64068844 ASOC DE JUBILADOS BARRIO DE SALES DE VIL
2020-12-18173.28G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2020-12-18392.40G58295916 ASS DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP
2020-12-181992.50G58605619 CLUB NATACIO VILADECANS
2020-12-18750.29G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2020-12-181014.59G60780129 ASOC DE VECINOS ALBARROSA DE VILADECANS
2020-12-18814.61G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2020-12-18790.71G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2020-12-181576.91G08981706 CLUB BEISBOL VILADECANS
2020-12-18750.42G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2020-12-184644.30G64295363 CLUB RITMICA VILADECANS
2020-12-18490.97G63043509 CLUB DE BITLLES VILADECANS
2020-12-18564.23G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2020-12-18449.68G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2020-12-181023.36G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2020-12-18109.74G58646423 ASOC DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE VILADECANS
2020-12-18122.85G63713929 ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE CAN PASTERA
2020-12-183443.89G64253032 CLUB PATÍ VILADECANS
2020-12-182779.50G59981563 CLUB DE VOLEIBOL DE VILADECANS
2020-12-181134.58G63836266 ASSOC FAMILIARS CTRE OCUPACIONAL CAVIGA
2020-12-181886.27G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2020-12-183110.42G67026120 CLUB ESPORTIU ATHLETIC TORREROJA-VILADECANS
2020-12-183684.36G59817601 U D VILADECANS
2020-12-181124.48G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2020-12-18778.76G58542457 CB VILADECANS
2020-12-18406.17G67103689 ASOC DEPORTIVA RAYO VILADECANS
2020-12-18732.53G58252586 AGRUPACION DE PESCADORES DEP VILADECANS
2020-12-183102.22G58542457 CB VILADECANS
2020-12-18120.26G64253032 CLUB PATÍ VILADECANS
2020-12-181235.01G65499154 VILADECANS TRIATLO
2020-12-183165.49G67192831 MAGIC VOLEI VILADECANS
2020-12-18143.71G64295363 CLUB RITMICA VILADECANS
2020-12-18484.00G58239823 APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS
2020-12-18298.86G66485418 ASSOC. JMV LINE DANCE
2020-12-18596.76G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2020-12-18500.00G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2020-12-18601.10G67060418 AMPA DE L'INSTITUT VILADECANS VI
2020-12-18112.01G59817601 U D VILADECANS
2020-12-184303.27G63806343 CLUB BADMINTON VILADECANS
2020-12-18878.23G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2020-12-181261.84G58590076 ASSO DE MARES I PARES D'ALUMNES IES DE SALES
2020-12-18861.25G58773292 ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES INSTITUT BATXILLERAT
2020-12-18405.57G66577032 ASS COORD. VILADECANS CONTRA EL CÀNCER
2020-12-18109.80G67192831 MAGIC VOLEI VILADECANS
2020-12-1627000.00G61084950 FUNDACIO PRIVADA SOLIDARITAT UB
2020-12-164355.00G58460171 ASOC DE VECINOS DE LA HISPANIDAD DE VILADECANS
2020-12-14216.13***1557** NZC
2020-12-14173.56***0505** LTZ
2020-12-14356.87***3904** MJMS
2020-12-14312.66***0021** AMPA
2020-12-14214.56***6196** MCPM
2020-12-14405.20***1135** ASR
2020-12-14197.93***0957** OAL
2020-12-14151.92***0632** MDCRM
2020-12-14405.30***1271** MCES
2020-12-14265.01***7762** BCL
2020-12-14560.31***0116** ANS
2020-12-14207.14***1116** EMBL
2020-12-14332.98***0112** MCDG
2020-12-14377.25***1429** CRC
2020-12-14200.00***0222** VVB
2020-12-14514.04***0118** MCS
2020-12-14407.49***6713** EESC
2020-12-14163.38***9076** TDJMO
2020-12-14200.00***9059** ELG
2020-12-14232.74***6135** RSP
2020-12-14503.79***8832** LSN
2020-12-14392.36***8826** SRR
2020-12-14261.10***5930** DMF
2020-12-14155.92***6703** SRS
2020-12-14304.83***1285** LCR
2020-12-14249.96***6462** MDRO
2020-12-14200.00***0424** RMLP
2020-12-14215.97***6247** AEB
2020-12-14489.66***0889** MDVME
2020-12-14233.69***3824** VCM
2020-12-14466.49***4413** MCCM
2020-12-14556.91***0575** YNC
2020-12-14200.00***4500** MRGP
2020-12-14100.00***6038** JGS
2020-12-14426.23***0610** MMM
2020-12-14200.00***3278** AMG
2020-12-14200.00***0033** MDLSJS
2020-12-14421.54***5505** RMCG
2020-12-14202.49***0485** AMGS
2020-12-14319.73***2245** TSC
2020-12-14206.61***0446** MCPM
2020-12-14200.00***8896** BDM
2020-12-14397.18***0309** SGV
2020-12-14200.00***0796** JAMP
2020-12-14100.00***9794** CDM
2020-12-14301.59***5054** AMTE
2020-12-14375.66***1818** LMNF
2020-12-14323.61***9820** RMSS
2020-12-14200.00***1429** CCM
2020-12-14228.17***5509** SDP
2020-12-14200.00***2528** MAI
2020-12-14250.61***5895** JRT
2020-12-14485.59***0510** MCM
2020-12-14247.24***0381** NEL
2020-12-14322.13***2282** RFO
2020-12-14217.12***9122** MELG
2020-12-14155.14***1891** MJMD
2020-12-14299.76***0802** YCC
2020-12-14222.21***0372** RMBL
2020-12-14200.00***4090** MIGC
2020-12-14352.81***0576** ADG
2020-12-14280.91***6627** SGS
2020-12-14200.00***3599** MVVM
2020-12-14422.51***7855** JARL
2020-12-14175.17***5022** YBO
2020-12-14278.48***0280** DGH
2020-12-14200.00***1444** MJCR
2020-12-14168.19***1140** GFD
2020-12-14351.14***8948** ESR
2020-12-14200.00***1225** MAF
2020-12-14304.62***8402** AISR
2020-12-14372.20***0770** COL
2020-12-14600.89***0907** MRT
2020-12-14503.95***6396** DMG
2020-12-14197.97***0933** SCT
2020-12-14200.00***1031** MTIL
2020-12-14508.48***1788** CAL
2020-12-14286.63***1927** ELC
2020-12-14579.22***6127** FGA
2020-12-14428.44***7563** LTM
2020-12-14389.54***7150** MDPDM
2020-12-14198.61***6626** PAC
2020-12-14200.00***1511** LJO
2020-12-14333.54***5518** JVC
2020-12-111590.00G58542457 CB VILADECANS
2020-12-0218000.00G61226171 CLUB UNION DEPORTIVA SECTOR MONTSERRATINA DE VILAD
2020-12-028000.00F61800843 DELTACOOP SCCL
2020-12-026000.00G65584021 CLUB DE FUTBOL SALES VILADECANS
2020-11-25560.00G63806343 CLUB BADMINTON VILADECANS
2020-11-251550.00G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2020-11-251760.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2020-11-251040.00G58295916 ASS DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP
2020-11-25890.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2020-11-25880.00G67192831 MAGIC VOLEI VILADECANS
2020-11-251690.00G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2020-11-252210.00R0800951F COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS SAGRADA FAMI
2020-11-253470.00G59817601 U D VILADECANS
2020-11-253560.00G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2020-11-1880.10***0411** JCB
2020-11-1844.35***5865** ALV
2020-11-1887.76***6691** CNV
2020-11-1850.45***0388** FMB
2020-11-1850.33***3619** CMP
2020-11-1878.50***4506** JAMU
2020-11-1850.33***6755** FJPA
2020-11-18337.51***0657** YNM
2020-11-1836.60***1840** MDCCP
2020-11-18216.91***9291** RCM
2020-11-1841.31***4744** GML
2020-11-1867.46***6961** JGN
2020-11-1876.10***0787** CSS
2020-11-183.07***1644** JMD
2020-11-1843.74***3125** MMVM
2020-11-1838.99***0157** JALM
2020-11-1848.20***0136** BCC
2020-11-1854.77***4704** HNM
2020-11-1828.46***1191** CTL
2020-11-18216.47***0837** SCAG
2020-11-18126.09***1069** SMV
2020-11-18247.39***1775** DCJ
2020-11-1845.18***5018** MCC
2020-11-18238.64***1475** DAP
2020-11-18145.73***1162** FGN
2020-11-1857.75***3277** AGA
2020-11-18120.78***8885** MCNG
2020-11-1826.68***1117** IBR
2020-11-1826.72***6565** DGR
2020-11-184.11***0734** JFC
2020-11-1848.19***7844** PNS
2020-11-18343.61***0784** SMDH
2020-11-18114.63***3150** DGG
2020-11-1810.75***6571** JMLZ
2020-11-18227.42***5868** AFC
2020-11-18339.29***1790** AHA
2020-11-1853.14***1678** FJTC
2020-11-18435.84***2865** EGM
2020-11-1856.22***3154** MGM
2020-11-1853.90***5673** ALF
2020-11-1856.02***0557** MAER
2020-11-1830000.00R0801973I CARITAS DIOCESANA ST FELIU LLOB
2020-11-18300.05***4521** DVR
2020-11-18210.17***1004** DPE
2020-11-18419.46***6033** JADFG
2020-11-18233.69***3824** VCM
2020-11-1847.87***4933** MNCC
2020-11-1854.49***3664** MGA
2020-11-18217.52***0423** AMBF
2020-11-18211.71***1568** SOM
2020-11-1815.79***9308** JAJGG
2020-11-1884.46***0843** JCG
2020-11-1864.21***9591** EMA
2020-11-18147.05***5392** JGO
2020-11-1876.35***9381** JOA
2020-11-18628.83***6869** YVG
2020-11-1855.96***8584** CFF
2020-11-18345.26***5737** VVM
2020-11-1846.50***1815** ABMJ
2020-11-1889.49***1191** MTG
2020-11-1843.68***0297** JLGV
2020-11-1882.86***9385** AFG
2020-11-187.00***9931** ASM
2020-11-18328.03***6707** MDSD
2020-11-18290.77***6881** MMR
2020-11-1843.59***0494** JBP
2020-11-1848.60***0283** MSB
2020-11-18503.79***8832** LSN
2020-11-0412000.00G65529661 FUNDACION APIP-ACAM
2020-11-043524.00G63634000 ASOC DE VECINOS DE VIVIENDAS DEL CONGRESO
2020-11-043900.00G59781872 CLUB ATLETISME VILADECANS
2020-11-046073.00G59555151 ASOC DE VECINOS DEL GRUPO SAN JORGE DE VILADECANS
2020-10-272100.00G65825929 ASSOC.PESSEBRISTES C.C. SANT JOAN
2020-10-214000.00G65277204 EL MAMUT DE VILADECANS
2020-10-217500.00G60508660 DIABLES VILADECANS
2020-10-14100.00***7822** SMH
2020-10-14200.00***0002** DTDG
2020-10-0766200.00Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
2020-10-073185.00G65992992 CASTELLERS DE VILADECANS
2020-09-2350474.00G17125832 FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT
2020-09-091997.50G66134388 ASSOCIACIO JUVENIL RUDEMON
2020-07-1719650.00R5800646A PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
2020-07-1544500.00G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2020-07-0111412.22G60627445 FUNDACIO FUTBOL CLUB BARCELONA
2020-07-011500.00G08890659 CENTRE D ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT
2020-07-0132535.72G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
2020-06-1068000.00G08981706 CLUB BEISBOL VILADECANS
2020-06-1032830.00G59852756 ASOC PRO DISMINUIDOS PSIQUICOS Y FISICOS DE VILADE
2020-06-109500.00G58605619 CLUB NATACIO VILADECANS
2020-06-0124300.00G59817601 U D VILADECANS
2020-02-24478.99Q5855499I INSTITUT DE SALES
2020-02-17857.14S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2020-02-17891.93Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2020-02-17478.99S0800481D ESCOLA ENXANETA
2020-02-17605.04Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2020-02-17750.00S0800588F INSTITUT VILADECANS VI
2020-02-17655.46Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2020-02-17630.25Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2020-02-17831.93S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2020-02-17907.56S0800014C INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
2020-02-17806.72S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2020-02-17554.62Q5856341B INSTITUT MIRAMAR
2020-02-17605.04R5800434B COLEGIO SANT GABRIEL
2020-02-17504.20B66564683 ESCOLA GOAR SL
2020-02-17882.35Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2020-02-17630.25B08894453 CULTURSPORT SL
2020-02-17680.67Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2020-02-17680.67Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2020-02-17680.67Q5855071F ESCOLA EL GARROFER
2020-02-17831.93S0800544I INSTITUT DE VILADECANS
2020-02-17806.72Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2020-02-17504.20F08599201 TEIDE SCCL
2020-02-17605.04R0800951F COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS SAGRADA FAMI
2020-02-1238850.00G61084950 FUNDACIO PRIVADA SOLIDARITAT UB
2020-02-125000.00G65297418 AVV PROTECCIO CIVIL DE VILADECANS
2020-02-05708.60G58239823 APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS
2020-02-05231.90S0800064H CFA EDELIA HERNANDEZ
2020-02-05498.55G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2020-02-051494.00Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2020-02-05554.00G63565808 ASS.MARES I PARES L'ESCOLA LA GINESTA
2020-02-05554.00G65443889 AMPA ESCOLA BRESSOL LA PINEDA
2020-02-05747.25G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2020-02-05785.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2020-02-05876.00Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2020-02-051030.00S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2020-02-051159.00Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2020-02-051043.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2020-02-05592.65Q5855499I INSTITUT DE SALES
2020-02-05605.55G67060418 AMPA DE L'INSTITUT VILADECANS VI
2020-02-05644.20Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2020-02-05463.80Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2020-02-05695.00G58190844 AMPA CEIP ANGELA ROCA DE VILADECANS
2020-02-05579.75G61474375 A DE L'AMPA L'IN JOSEP MESTRE I BUSQUETS
2020-02-05811.00G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2020-02-05592.65G64362197 AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MARINA
2020-02-05566.00G58694712 APA DEL COL NAL CAN PALMER
2020-02-05257.65Q5856341B INSTITUT MIRAMAR
2020-02-05579.75G65915662 AMPA INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI
2020-02-05360.75Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2020-02-05360.75G58773292 ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES INSTITUT BATXILLERAT
2020-02-05927.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2020-02-05257.65S0800452E EOI DE VILADECANS
2020-02-05412.30S0800481D ESCOLA ENXANETA
2020-02-051004.00S0800588F INSTITUT VILADECANS VI
2020-02-05644.20G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2020-02-05618.40G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2020-02-05773.00G58590076 ASSO DE MARES I PARES D'ALUMNES IES DE SALES
2020-02-05412.25G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2020-02-05541.10G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2020-02-05992.00G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2020-02-051030.00S0800544I INSTITUT DE VILADECANS
2020-02-05489.55G63641690 ASSOCIACIO DE MARES I PARES DE L'ESCOLA BRESSOL LA MUNTANYETA
2020-02-05901.00S0800014C INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
2020-02-05360.75Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2020-02-05876.00Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2020-01-2957000.00Q0801183E CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILADECANS
2020-01-211100.00F66142936 ELS NOU RALS SCCL
2020-01-211000.00B64644909 VILADESIGN ENGINEERING SL
2020-01-21762.10***9382** MBR
2020-01-21990.00B47524319 TRIE LOGISTICS SL
2020-01-204000.00F67409367 SERV-EÏNES COOPERATIVES SCCL
2020-01-204000.00F67268979 COOP DE CONSUM DE L'ESCOLA GOAR SCCL
2019-12-201008.74S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2019-12-201143.25Q5855499I INSTITUT DE SALES
2019-12-202446.48S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2019-12-201143.25Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2019-12-20262.50G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2019-12-201200.00Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2019-12-20538.00Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2019-12-20706.11S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2019-12-201008.75Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2019-12-202250.00S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2019-12-203000.00Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2019-12-20706.11Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2019-12-20605.25S0800481D ESCOLA ENXANETA
2019-12-201980.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2019-12-20706.11S0800544I INSTITUT DE VILADECANS
2019-12-201875.00Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2019-12-20739.79Q5855071F ESCOLA EL GARROFER
2019-12-20975.12Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2019-12-20621.56S0800014C INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
2019-12-20706.12Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2019-12-203211.01Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2019-12-20833.90S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2019-12-201042.37Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2019-12-201143.25Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2019-12-20525.00S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2019-12-202446.48Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2019-12-1989.29***1960** AMA
2019-12-19859.94***1096** MPM
2019-12-191369.05***2938** VAG
2019-12-19800.00***1960** AMA
2019-12-19357.14***3472** NGA
2019-12-19773.81***7917** JCCR
2019-12-052913.10G63806343 CLUB BADMINTON VILADECANS
2019-12-02574.00G63043509 CLUB DE BITLLES VILADECANS
2019-12-02511.07G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2019-12-021327.50G58252586 AGRUPACION DE PESCADORES DEP VILADECANS
2019-12-02130.97G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2019-12-022120.83G58605619 CLUB NATACIO VILADECANS
2019-12-023426.90G59817601 U D VILADECANS
2019-12-023537.18G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2019-12-023704.37G64253032 CLUB PATÍ VILADECANS
2019-12-02200.00G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2019-12-024163.71G67026120 CLUB ESPORTIU ATHLETIC TORREROJA-VILADECANS
2019-12-02451.14G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2019-12-02155.71G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2019-12-021506.39G65499154 VILADECANS TRIATLO
2019-12-023077.41G65621443 CLUB RITMICA LA UNIO
2019-12-0285.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2019-12-02527.89G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2019-12-022808.65G58542457 CB VILADECANS
2019-12-023205.99G08981706 CLUB BEISBOL VILADECANS
2019-12-022829.49G59981563 CLUB DE VOLEIBOL DE VILADECANS
2019-12-025099.67G64295363 CLUB RITMICA VILADECANS
2019-12-021300.00G66743105 CLUB ESPORTIU VILARITMICA DREAMS
2019-12-022015.38G66155573 CLUB PATINANTGE VELOCITAT VILADECANS
2019-12-02414.42G62494299 CLUB DARDS VILADECANS
2019-11-2720000.00R0801973I CARITAS DIOCESANA ST FELIU LLOB
2019-11-275000.00G60627445 FUNDACIO FUTBOL CLUB BARCELONA
2019-11-18300.00G58325598 ASSOC. CAPITOL NOBILIARI HOMES PARATGE PRINCIPAT CATALUNYA
2019-11-18450.00G58295916 ASS DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP
2019-11-18600.00G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2019-11-18600.00G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2019-11-182950.00G62938337 FUNDACION PRIVADA ESPEJO
2019-11-18600.00G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2019-11-182462.87G59374025 CENTRO CULTURAL RECREATIVO ANDALUZ SIERRA-NORTE
2019-11-18600.00G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2019-11-182459.80G63566798 CENTRO CULTURAL ANDALUZ RAICES DE ANDAL
2019-11-18600.00J59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2019-11-18600.00G58190844 AMPA CEIP ANGELA ROCA DE VILADECANS
2019-11-18600.00G58773292 ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES INSTITUT BATXILLERAT
2019-11-181750.00G58031832 CASA DE ARAGON DE GAVA VILADECANS Y CASTELLDEFELS
2019-11-18500.00G59374025 CENTRO CULTURAL RECREATIVO ANDALUZ SIERRA-NORTE
2019-11-18600.00G58886086 A.P.A.DEL COLEGIO PUBLICO HERMANOS AMAT TARGA DE
2019-11-18600.00G58239823 APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS
2019-11-18600.00G66743105 CLUB ESPORTIU VILARITMICA DREAMS
2019-11-18450.00G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2019-11-18600.00G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2019-11-18600.00G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2019-11-18600.00G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2019-11-18450.00G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2019-11-181592.90G66485418 ASSOC. JMV LINE DANCE
2019-11-182542.51G66165481 ASSOCIACIO D'AMICS DEL PESSEBRE VIVENT DE VILADECANS
2019-11-182297.45G59142919 AGRUPACIO CULTURAL MOSSEN CINTO VERDAGUER
2019-11-181837.96G58990953 AGRUPAMENT CORAL LA LIRA DE VILADECANS
2019-11-181654.16G61388567 ASSOCIACIO COR SOM I SEREM DE VILADECANS
2019-11-182459.80G59824367 CENTRO CULTURAL ANDALUZ PEÑA BETICA GAVA VILADECAN
2019-11-063600.00***1775** DCJ
2019-11-063600.00***1475** DAP
2019-11-063600.00***5868** AFC
2019-11-063600.00***1004** DPE
2019-11-063600.00***9765** DRG
2019-11-05664.52***1861** SMS
2019-11-05720.00***1006** SFM
2019-11-05647.46***0979** FGG
2019-11-052809.28***1764** SSS
2019-11-052475.92***7571** GPV
2019-10-144875.00B64204498 HIDRAULICA REHINS SLU
2019-10-148400.00B65594236 VILARECONS SL
2019-10-149240.00***7971** MOD
2019-10-147800.00B66975822 VILADECANS SYG 2030 S.L.
2019-10-146300.00J65749749 CENTRE DE DIA MARTIN ARIZA SCP
2019-10-144200.00***5992** FJGZ
2019-10-146510.00***0416** AFA
2019-10-148400.00B65260275 GROUP FRUCTUSWEB SOCIEDAD LIMITADA
2019-09-13356.95G59495861 ASOC DE VECINOS LA RIERA DE VILADECANS
2019-09-131397.99G59555151 ASOC DE VECINOS DEL GRUPO SAN JORGE DE VILADECANS
2019-09-13400.00G60766102 FEDERACION ASOC DE VECINOS VILADECANS
2019-09-13900.00G66833617 FEDERACIÓ COORDINADORA D'ASSOCIACIONS DE VEINS DE VILADECANS
2019-09-131000.00G59060590 ASOC DE VECINOS DEL BARRIO DE SALES DE VILADECANS
2019-09-131429.47G58621152 ASOC DE VECINOS DEL POLIGONO HOSPITAL DE VILADE
2019-09-131342.44G63714570 ASSOCIACIÓ VEÏNS CASC ANTIC VILADECANS
2019-09-131468.35G58252552 ASOC DE VECINOS LA UNION DE LA ZONA 1 DE VILADECAN
2019-09-131048.04G59909754 ASSOCIACIO DE VEINS PARC TORRE ROJA
2019-09-131050.00G58563339 ASOC DE VECINOS MONTSERRATINA-MANSO RATES DE VILAD
2019-09-131623.89G60780129 ASOC DE VECINOS ALBARROSA DE VILADECANS
2019-09-131642.40G58460171 ASOC DE VECINOS DE LA HISPANIDAD DE VILADECANS
2019-07-04933.47G08983199 ESCOLTES CATALANS
2019-07-044562.74G08931974 MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA
2019-06-121695.00***8985** SHB
2019-06-121464.00***4779** MPS
2019-06-123000.00***3940** AOL
2019-06-12834.00***1133** MLGC
2019-06-121462.50G63836266 ASSOC FAMILIARS CTRE OCUPACIONAL CAVIGA
2019-06-121248.00G61482253 FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMENCIE
2019-06-12500.00G61010245 SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT. ASS.
2019-06-12305.00***8737** AOA
2019-06-121055.00***7620** ABB
2019-06-12300.00G08696478 HOSPITALITAT MARE DE DEU DE LOURDES BARC
2019-06-072280.00G66577032 ASS COORD. VILADECANS CONTRA EL CÀNCER
2019-06-031150.00G63448799 ASSOCIACIO ASPERGER DE CATALUNYA
2019-05-29489.07Q5855129B ESCOLA ANGELA ROCA
2019-05-29275.06G65915662 AMPA INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI
2019-05-29660.15S0800588F INSTITUT VILADECANS VI
2019-05-29397.83G58590076 ASSO DE MARES I PARES D'ALUMNES IES DE SALES
2019-05-29945.94S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2019-05-291458.50Q5855554A ESCOLA CAN PALMER
2019-05-29393.14G59398750 AMPA CEIP MONTSERRATINA DE VILADECANS
2019-05-29552.14G63641690 ASSOCIACIO DE MARES I PARES DE L'ESCOLA BRESSOL LA MUNTANYETA
2019-05-29799.69G65439986 AMPA ESCOLA VILADECANS IV
2019-05-29332.09S0800064H CFA EDELIA HERNANDEZ
2019-05-29654.11G58190844 AMPA CEIP ANGELA ROCA DE VILADECANS
2019-05-29445.47Q5855032H INSTITUT TORRE ROJA
2019-05-29998.94S0800468A MEDITERRANIA DE VILADECANS
2019-05-29929.17S0800544I INSTITUT DE VILADECANS
2019-05-29966.74G63754147 AMPA CEIP MIQUEL MARTI I POL DE VILADEC
2019-05-29940.58G64957368 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
2019-05-29351.53S0800452E EOI DE VILADECANS
2019-05-29586.35Q5855690C ESCOLA DOCTOR TRUETA
2019-05-29929.17S0800544I INSTITUT JOSEFINA CASTELLVI I PIULACHS
2019-05-29526.64S0800481D ESCOLA ENXANETA
2019-05-29658.81G61474375 A DE L'AMPA L'IN JOSEP MESTRE I BUSQUETS
2019-05-29499.14G65105447 ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES T
2019-05-29787.61Q5855499I INSTITUT DE SALES
2019-05-291106.28Q5855071F ESCOLA EL GARROFER
2019-05-29593.73G58506999 AMPA ESCOLA EL GARROFER
2019-05-29841.28Q5855130J ESCOLA PAU CASALS
2019-05-29693.69S0800080D EAP B-19 EN VILADECANS DE LA GENERALITAT
2019-05-29990.89G63325344 A.M.P.A CEIP MARTA MATA
2019-05-29599.10G62666144 ASSOC MARES I PARES D' ALUMNES COL·LEGI GOAR DE VILADECANS
2019-05-29543.41G65443889 AMPA ESCOLA BRESSOL LA PINEDA
2019-05-29277.07G08910549 AMPA SANT GABRIEL DE VILADECANS
2019-05-29647.40G63565808 ASS.MARES I PARES L'ESCOLA LA GINESTA
2019-05-29781.58Q0801265J ESCOLA MARTA MATA
2019-05-29695.70G58239823 APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VILADECANS
2019-05-29615.87G58694712 APA DEL COL NAL CAN PALMER
2019-05-291082.80Q5855210J ESCOLA MONTSERRATINA
2019-05-29921.12G58353343 APA DEL COL NAL PAU CASALS DE VILADECANS
2019-05-29491.76G67060418 AMPA DE L'INSTITUT VILADECANS VI
2019-05-29469.62Q5856032G ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA
2019-05-2418000.00G61226171 CLUB UNION DEPORTIVA SECTOR MONTSERRATINA DE VILAD
2019-05-246000.00G65584021 CLUB DE FUTBOL SALES VILADECANS
2019-05-1568000.00G08981706 CLUB BEISBOL VILADECANS
2019-05-152100.00G65825929 ASSOC.PESSEBRISTES C.C. SANT JOAN
2019-05-1535000.00G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
2019-05-153900.00G65992992 CASTELLERS DE VILADECANS
2019-05-1510000.00G66134388 ASSOCIACIO JUVENIL RUDEMON
2019-05-1512000.00G60508660 DIABLES VILADECANS
2019-05-157500.00G65277204 EL MAMUT DE VILADECANS
2019-04-305000.00S0800097H ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
2019-04-3010000.00G59981563 CLUB DE VOLEIBOL DE VILADECANS
2019-04-2389.05***1191** MTG
2019-04-16237.47***1475** DAP
2019-04-1661.57***6571** ARV
2019-04-16290.01***1162** FGN
2019-04-1698.80***1191** CTL
2019-04-16209.13***1004** DPE
2019-04-1647.96***0136** BCC
2019-04-16365.15***6033** JADFG
2019-04-16650.35***1969** SMC
2019-04-16246.17***1775** DCJ
2019-04-16298.56***4521** DVR
2019-04-1642.80***6571** JMLZ
2019-04-16226.30***5868** AFC
2019-04-16261.83***9765** DRG
2019-04-1663.13***6544** ABR
2019-04-1652.23***6033** JADFG
2019-04-1275.54***5975** CMD
2019-04-1285.21***0221** JGM
2019-04-1279.70***0411** JCB
2019-04-12102.31***0221** JGM
2019-04-1243.46***0297** JLGV
2019-04-1241.10***4744** GML
2019-04-1252.74***1267** MGG
2019-04-11210.96***0502** LGM
2019-04-11197.50***0651** SLC
2019-04-11116.11B67142075 JHANGPAK SOCIEDAD LIMITADA
2019-04-11364.63***6467** EAG
2019-04-111147.12J67219915 GESSAMI S.C.P
2019-04-11201.23***8244** DCC
2019-04-11312.10***1415** VGN
2019-04-11122.10***3765** MDMCB
2019-04-11245.00***1338** LLC
2019-04-11277.18J62550405 ROSTISSERIA CARMEN SCP
2019-04-11729.26***0948** ACH
2019-04-11204.23***8985* PKK
2019-04-11106.95***1764** SSS
2019-04-11113.94***2198** SRS
2019-04-11162.50***1419** YSS
2019-04-11300.00***1761** ISJ
2019-04-11204.02***1083** OBU
2019-04-11716.40***3940** AOL
2019-04-10248.50***2289** JAVR
2019-04-10250.00***1460** IMG
2019-04-1026500.00G61693073 CLUB BASQUET FEMENI VILADECANS SPORTS
2019-04-10217.03***4171* BB
2019-04-103900.00G59781872 CLUB ATLETISME VILADECANS
2019-04-109500.00G58605619 CLUB NATACIO VILADECANS
2019-04-1024300.00G59817601 U D VILADECANS
2019-04-1010000.00G59981563 CLUB DE VOLEIBOL DE VILADECANS
2019-04-10125.00***9101** SMP
2019-04-10328.66***2941** JFOM
2019-04-1084.04***0843** JCG
2019-04-10221.37***8508* EGC
2019-04-1031800.00E58369505 AGRICOLA VILADECANS SDAD COOP CATALANA LTDA
2019-04-10495.89***6690** ICR
2019-04-10198.01***9326* SNHS
2019-04-10302.99***1309** JCA
2019-04-10116.11***3566* RK
2019-04-04125.00***1024** TCV
2019-04-0336.67***0787** CSS
2019-04-0348.36***0283** MSB
2019-04-0339.05***0787** CSS
2019-03-2853.04***1143** JMMM
2019-03-2842.80***4747** CGH
2019-03-2549.22***8885** MCNG
2019-03-1998.94***3277** AGA
2019-03-1958.39***4285** IAC
2019-03-1920.43***9227** GMMA
2019-03-1867.13***6961** JGN
2019-03-1844.13***5865** ALV
2019-03-1357000.00Q0801183E CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILADECANS
2019-03-0882.45***9385** AFG
2019-03-0826.54***1117** IBR
2019-03-0755.94***3154** MGM
2019-03-0544.96***5018** MCC
2019-03-0541.52***6565** DGR
2019-03-0563.89***9591** EMA
2019-03-0546.27***1815** ABMJ
2019-03-0548.81***9931** ASM
2019-03-0550.08***3619** CMP
2019-03-0543.37***0494** JBP
2019-03-0554.78***5523** DOP
2019-03-0453.64***5673** ALF
2019-03-0455.68***8584** CFF
2019-03-0459.32***9381** JOA
2018-12-24420.60***1960** AMA
2018-12-24500.00***1281** AAC
2018-12-24320.76***1960** AMA
2018-11-13335.46G60766102 FEDERACION ASOC DE VECINOS VILADECANS
2018-11-091800G63714570 ASSOCIACIÓ VEÏNS CASC ANTIC VILADECANS
2018-11-091100G58252552 ASOC DE VECINOS LA UNION DE LA ZONA 1 DE VILADECAN
2018-11-09850.00G66833617 FEDERACIÓ COORDINADORA D'ASSOCIACIONS DE VEINS DE VILADECANS
2018-11-09850.00G59555151 ASOC DE VECINOS DEL GRUPO SAN JORGE DE VILADECANS
2018-11-091200G58460171 ASOC DE VECINOS DE LA HISPANIDAD DE VILADECANS
2018-11-091500G58563339 ASOC DE VECINOS MONTSERRATINA-MANSO RATES DE VILAD
2018-11-091600G60780129 ASOC DE VECINOS ALBARROSA DE VILADECANS
2018-11-091000G59060590 ASOC DE VECINOS DEL BARRIO DE SALES DE VILADECANS
2018-11-091000G58621152 ASOC DE VECINOS DEL POLIGONO HOSPITAL DE VILADE
2018-10-1034000G17125832 FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT
2018-10-1027000G61084950 FUNDACIO PRIVADA SOLIDARITAT UB
2018-07-041815Q0818001J UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDAD
2018-06-05245.27***0064** MAGR
2018-04-2512000G65529661 FUNDACION APIP-ACAM
2018-04-18428.50***1424** JRG
2018-04-18322.74***9315* MJDSC
2018-03-218000G65297418 AVV PROTECCIO CIVIL DE VILADECANS
2018-03-1952.61***3664** MGA
2018-03-1386.42***1191** MTG
2018-03-1351.84***8953** ALD
2018-03-1376.00***5140** JJG
2018-03-1346.53***7844** PNS
2018-03-1353.23***2717** JUO
2018-03-1345.75***9308** JAJGG
2018-03-1337.65***0157** JALM
2018-03-13265.89***4744** GML
2018-03-1351.15***1769** BVL
2018-03-1351.47***1143** JMMM
2018-03-13161.03***5005** ACC
2018-03-1388.95***1267** MGG
2018-03-13238.88***1775** DCJ
2018-03-1338.63***4747** CGH
2018-03-1396.01***3277** AGA
2018-03-1349.39***8547** MRCG
2018-03-1346.93***0283** MSB
2018-03-1346.54***0136** BCC
2018-03-1346.88***0514** MSNG
2018-03-1349.57***0279** JPP
2018-03-1325.76***1117** IBR
2018-03-1362.00***9591** EMA
2018-03-1326.28***0178** CRM
2018-03-1315.55***0973** RBM
2018-03-1369.00***1116** EMBL
2018-03-13289.73***4521** DVR
2018-03-1349.09***9364** TCZ

Desde este enlace podrás acceder al buscador del Sistema Nacional de Publicicitat de Subvenciones donde encontrarás los datos relativos a las subvenciones otorgadas por el ayuntamiento de Viladecans.