Seu electrònica

ConcepteTerminis de pagament
Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats) Del 3 de maig al 30 de setembre de 2021
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb import de la quota igual o inferior a 60,00 € ) 5 de juliol de 2021
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats amb import de la quota superior a 60,00 €) Primera Fracció: 5 de maig de 2021
Segona Fracció: 5 de juliol de 2021
Tercera Fracció: 6 de setembre de 2021
Quarta Fracció: 5 de novembre de 2021
Impost sobre Béns Immobles Rústics (no domiciliats) Del 3 de maig al 20 de juliol de 2021
Impost sobre Béns Immobles Rústics (domiciliats) 5 de juliol de 2021
Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials (no domiciliats) Del 3 de maig al 30 de setembre de 2021
Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials (domiciliats) 5 de juliol de 2021
Tribut Metropolità (no domiciliats) Del 3 de maig al 30 de setembre de 2021
Tribut Metropolità (domiciliats) 5 de juliol de 2021
Impost sobre Activitats Econòmiques (no domiciliats) Del 16 de setembre al 16 de novembre de 2021
Impost sobre Activitats Econòmiques (domiciliats) 2 de novembre de 2021
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (no domiciliats) Del 5 de març al 5 de maig de 2021
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (domiciliats) 3 de maig de 2021
Taxa d’entrada de Vehicles (no domiciliats) Del 14 de setembre al 22 de novembre de 2021
Taxa d’entrada de vehicles (domiciliats) 5 de novembre de 2021
Taxa de Gestió de Residus Comercials (no domiciliats) Del 14 de setembre al 22 de novembre de 2021
Taxa de Gestió de Residus Comercials (domiciliats) 5 de novembre de 2021
Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers) (no domiciliats) Del 14 de setembre al 22 de novembre de 2021
Taxa per ocupació del domini públic (quioscos/caixers) (domiciliats) 5 de novembre de 2021
Taxa conservació cementiri (no domiciliats) Del 15 de setembre al 15 de desembre de 2021
Taxa conservació cementiri (domiciliats) 15 de setembre de 2021
Taxa mercat municipal (no domiciliats) Del 7 de juny al 14 de setembre de 2021
Taxa mercat municipal (domiciliats) 5 de juliol de 2021
Taxa mercat setmanal (no domiciliats) Del 05 de maig al 09 de juliol de 2021
Taxa mercat setmanal (domiciliats) Primera Fracció: 7 de juny de 2021
Segona Fracció: 6 de setembre de 2021