Seu electrònica

ID Publicació Resum Enllaç
121512021-02-15Ajuts del Projecte Fem Feina Ocupació 2020: Reincorporació ERTO, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (COVID-19)
121522021-01-19Ajuts per al foment de l'autoocupació del Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
121532020-12-11Ajuts a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2020
121542020-12-11Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2020
121552020-11-27Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020. Segona convocatòria
121562020-11-19Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2020
121572020-10-30Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2020-2021
121582020-10-01Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura, comunitat, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i salut pública i consum, any 2020
121592020-09-29Ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir la liquiditat d'empreses i la transformació digital d'empreses existents
121602020-09-07Ajuts a les famílies per al pagament del lloguer els mesos d'octubre a desembre de 2020 per a contrarestar l'impacte social derivat de la COVID-19
121612020-08-10Subvencions per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19, any 2020
121622020-08-04Premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic
121632020-07-28Subvencions per al suport al finançament de les despeses extraordinàries per a la compra de material higiènic, sanitari, serveis extraordinaris relacionats amb la COVID-19 i per donar suport a les activitats d'estiu 2020 per cobrir el cost de les necessitats d'higiene i seguretat sanitària derivades de la COVID-19
121642020-06-25Subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit d'educació, curs 2019-2020
121652020-05-13Pla estratègic de subvencions
121662020-02-25Concurs de poesia de la gent gran 2020
121672019-10-14Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi considerats d'elit a nivell municipal, any 2019
121682019-05-28Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, que implementin les accions suggerides dins del programa Mentoring empresarial i comercial, durant l'any 2019
121692019-05-27Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2019
121712019-05-27Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2019
121702019-05-27Subvencions adreçades a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2019
121722019-04-18Prestacions econòmiques de caràcter social
121732019-04-12Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, any 2019-2020
121742019-03-08Subvencions per a la realització d'activitats en els àmbits de cultura i comunitat, educació, esports, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2019
121752019-02-26Assignacions econòmiques a projectes municipals per l'autoocupació, 2018-2019
121762019-02-25Assignacions econòmiques a projectes municipals per a la contractació de persones aturades 2018-2019
121772019-01-16Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2019
121782019-01-15Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2019
121792018-11-20Subvencions per al foment d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2018
121802018-11-19Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, 2018-2020
121812018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport i per a la realització de projectes de socialització de llibres i material curricular en els centres educatius durant el curs 2018-2019
121822018-09-10Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri en els centres educatius durant el curs 2018-2019
121832018-07-06Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social, 2018-2019
121842018-05-23Subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi, any 2018
121852018-04-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere i polítiques LGTBI, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, solidaritat i cooperació, i salut pública i consum, any 2018
121862018-04-04Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que tramitin patents durant l'any 2018
121872018-03-15Subvencions a les activitats comercials per a actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, any 2018
121882018-03-15Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2018
121892018-02-08Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2018
121902018-02-07Ajudes a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb fills/filles amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2018
122262018-02-07Borsa i selecció de comunitats de propietaris interessats en la participació en el Projecte Vilawatt
121912017-11-02Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el Pla local per al foment de l'esport, curs 2017-2018
121922017-10-31Subvencions per a la realització de projectes de socialització de llibres en els centres educatius durant el curs 2017-2018
121932017-10-16Subvencions per a la realització d'activitats del programa Escola Oberta al Barri, curs 2017-2018
121942017-05-15Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
121952017-04-20Subvenció per a l'adequació i millora en les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica d'habitatges buits per adscriure'ls a la Borsa d'Habitatge Social
121962017-04-11Subvencions a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents, durant l'any 2017
121972017-04-11Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa "Mentoring comerç urbà", durant l'any 2017
121982017-03-14Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent Gran, Igualtat de Gènere, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i Ajuda Mútua, Solidaritat i Cooperació, i Salut Pública i Consum durant l'any 2017
121992017-02-22Subvenció equivalent a una part de la renda de lloguer, als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge Social
122002017-02-10Ajudes a les famílies monoparentals propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2017
122032017-02-10Subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2017
122012017-02-10Ajudes a persones en situació de risc d'exclusió social que hagin transmès el seu habitatge habitual, l'any 2017
122022017-02-10Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat per l'oficina d'habitatge de Viladecans, durant l'any 2017
122042016-12-20Subvencions per a la realització d'activitats per al foment de l'esport, curs 2016-2017
122062016-12-02Subvencions d'activitats que tramitin patents, any 2016
122052016-12-02Subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que implementin les accions suggerides dins el programa Mentoring comerç urbà, durant l'any 2016
122072016-11-15Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri durant el curs 2016-17
122082016-10-31Subvencions per a la realització dels projectes de socialització de llibres dels centres educatius, durant el curs escolar 2016-2017
122092016-09-30Assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades per al 2016
122102016-09-01Subvencions per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans 2016-2017, primera convocatòria
122112016-03-30Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2016
122142016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per les famílies monoparentals, durant l'any 2016
122132016-03-11Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2016
122122016-03-11Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones en situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2016
122152016-03-11Subvencions de les quotes de les taxes urbanístiques i d'activitats, per les activitats comercials instal·lades a Viladecans, durant l'any 2016
122162016-02-15Subvencions de l'autoocupació, en el marc del projecte Foment de l'Autoocupació: Fem feina a Viladecans 2016
122172016-02-10Ajuts complementaris per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges per al 2016
122182016-01-29Subvencions per la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte de foment de l'ocupació Fem Feina a Viladecans, Ampliació 2016
122232015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
122222015-05-29Subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en el marc del projecte Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans
122212015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a les famílies monoparentals, durant l'any 2015
122202015-05-29Subvencions de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a finques destinades a lloguers, durant l'any 2015
122192015-05-29Subvencions de la quota de l'IIVTNU per a persones amb situació de risc d'exclusió social, durant l'any 2015
122242015-03-17Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, per a l'any 2015
122252015-02-13Subvencions per a la realització d'activitats en matèria de cultura i comunitat, educació, esports, gent gran, igualtat de gènere, joventut, patrimoni cultural, serveis socials i ajuda mútua, i solidaritat i cooperació, durant l'any 2015